סטטיסטיקה 2 : מדדים

מדדים.

מטרה: הבנת המדדים בצורה איכותית וכמותית.

ממוצע.

המורה ביקשה ליקרא 10עמודים ב 5ימים, דודו קרא

ביום הראשון 3עמודים

ביום השני 3עמודים.

ביום השלישי עמוד אחד.

ביום הרביעי 2עמודים

ביום החמישי עמוד אחד

- האם במשך חמישה ימים אפשר ליקרא את אותו מספר עמודים ובכל יום לקרא מספר שווה של עמודים? (ממוצע 2בכל יום).

צבי צב היה צמא אז הוא הליט ללכת לברז ולשתות מים.

ביום הראשון הוא הלך 4מטר

ביום השני הוא רץ והתקדם ב 6מטרים

ביום השלישי הוא היה עייף הלך מטר ונירדם.

ביום הרביעי הוא הלך מטר אחד והגיע.

אתגרים:

א) כמה מטרים הלך צבי צב ()12

ב) צבי צב רצה לחזור אבל הפעם החליט לתכנן את צעדיו, הוא חישב כמה מטרים עליו לחזור

ג) והחליט ללכת שוב במשך ארבעה ימים אך הפעם מבלי להתעייף ומבלי לרוץ הוא החליט ללכת בקצב שווה בכל ארבעת הימים אלה. כמה מטרים ילך צבי צב בכל יום. ( ) 12/4=3ואז אנחנו אומרים שבממוצע הצב ילך שלושה מטר ביום.

יוני החליט להפחית 10קילו ממשקלו. הוא החליט לרזות בחמישה שבועות. הדיאטנית המליצה לו לקיים את הדיאטה שלו בזהירות ולירזות מידי שבוע במידה שווה בכמה ק"ג ירזה בכל שבוע ( .) 10/5=2ואז אנחנו אומרים שבממוצע הוא ירזה 2קילו ליום.

מעבר לממוצע:

יוסקה קיבל דמי כיס מידי יום ביום הראשון....

א) כמה כסף קיבל יוסי במשך השבוע ?

ב) רותי רצתה לקבל כמו יוסי אמא הסכימה אך אמרה לה שבכל יום היא תיתן לה את אותו סכום, כמה תקבל רותי מידי יום ?

מעבר לממוצא ? ? ?

אז בעצם אפשר להגיד שממוצע זה הסכום של האיברים לחלק במספר האיברים.

(כל ילד יוצא מהכיתה ומביא במשך 10דקות כמה שיותר פריטים שמתחילים בא.) מי הביא הכי הרבה ....

***********

שכיח הבנה אינטואטיבית.

רותי תומר וחיים אוהבים ארטיק שוקולד

שון אוהב ארטיק תות בננה.

ויעל אוהב ארטיק לימון.

איזה ארטיק אוהבים הכי הרבה ילדים ?

לארטיק שמופיע הכי הרבה פעמים אנחנו קוראים הארטיק השכיח (שלא שוכחים אותו)

מהו הצבע השכיח ביותר בקלמר שלך. (מופיע הכי הרבה פעמים).

************************************************************

טווח ואמצע הטווח.

מי הכי גבוה בכיתה ומי הכי נמוך

(מהו הגובה הממוצע שלהם = אמצע הטווח.

**********

חציון.

קבוצות סדורות שאפשר לסדר אותם בסדר עולה ויורד.


( הפיכה לקבוצה סדורה).

רמי יוסי רותי ודודיק ה6ם בגבהים שונים.

מור טוענת ששני ילדים גבוהים ממנה ושני ילדים נמוכים ממנה היכן היא תוכל לעמוד. מה לפי דעתך הגובה שלה ?

רמי יוסי רותי דודיק ואיציק.

בגבהים שונים הם עומדים לפי הסדר מי הראשון מי האחרון ומי עומד באמצע