מספרים פסלים .

יוצרים קבוצות לפי מספר שאומר המנחה ויוצרים פסל שיש לו חזית.

.1מטרה בחוג: מטרה חברתית משחרר תתי קבוצות לא רצוים. למשל מתיחות בין בנים לבנות.

יש להקפיד לשמור על החוקים למשל עבור פסל של קבוצות של 4אז קבוצה של 3לא יכולה להציג.

.2מטרה אומנותית: לעבוד על נושאים הקשורים במחזה העתיד: הבמאי עוצר מכוון בפריז ומעביר לאימפרוביזציה על בסיס ספונטני שהבמאי נותן ע"פ מחזה, כלומר מתחילים לדבר.