פגישות יהודים ערבים - 6

פגישה 6כפר סבא

הקדמה שלנו.

להגיד שמות.

זרם חשמל.

תרגיל פלונטר.

חדשות של עוד 20שנה. בקבוצות.

) אולי: 2-3קבוצות, פיסול בתתי קבוצות, של משהו שקשור ליהודים וערבים(.

בלון ולהגיד שמות. )תלוי במיספר חניכים(. / איך או להגיד למישהו משהו.