עבודה עם חפץ: ארגז ההפתעות - הגיל הרך

מביאים ארגז צבעוני, אפשר לבקש מהילדים להביא, בארגז נימצאים פריטים שונים.

הכוללים מוצץ ומפתחות.

מספרים סיפור דימיוני על בעל חנות אשר יש לו הרבה חפצים ודברים מוזרים.

בעל החנות מוכר בחנות כל מיני דברים שאנשים לא רוצים ושאותם אסף ברחוב.

א.

כל ילד בתורו עוצם את עיניו מושיט את ידו ולוקח את אחד החפצים.

עם הוצאת החפץ על הילד להתחיל להתייחס לחפץ כאילו החפץ שונה מיעדו המקורי ולא ראליסטי.

ב.

סיפור החפץ: של מי היה החפץ, סיפורה של המישפחה, מדוע רצתה להיפטר מהחפץ וכד'.