אימפרוביזציה תרגיל הפכים.

משתתף יוצא וצא החוצה.
בוחרים שתי דמויות. לדוגמה: כומר/ זונה, שוטר/ עצור, זונה / שוטר.
משתתף אחר מתחיל לשחק את אחת הדמויות שנקבעו ומתייחס במישחקו למשתתף שיצא.
על המשתתף שיצא לגלות מיהו, ולהמשיך במשחק.