דמות 15 בעל מקצוע


.1כל משתתף בוחר, או מקבל, שם של מקצוע.

.2המנחה מכריז על נושא שאין עליו קונצנזוס (למשל:יום לימודים ארוך, חומר מול רוח וכד').

.3כל משתתף רושם בין שלוש עד שש שורות בהן הוא מתאר מה בעל המקצוע היה אומר על הנושא.

.4המשתתפים מקבלים הנחיה להתנהג ולדבר כמו בעל המקצוע.

.5מתנהל דיון שבסופו יש לנחש מיהו בעל המקצוע.