חפץ 2


.1כל משתתף מביא חפץ מביתו.

.2בסבב כל אחד מציג את החפץ שלו, תוך כדי אפשרות לשאלות בנוגע לחפץ מצד המנחה והקבוצה.

.3החפץ מדבר בגוף ראשון.

.4יצירת סיטואציה בין שני חפצים ניבחרים, (שימת דגש על מיקום, זמן ועלילה).