פיתוח חוש השמיעה והדמיון (2)

1

המשתתפים נמצאים בעיניים עצומות.

המנחה משמיע מספר קולות בחדר.

בסיום השמתתפים רושמים או אומרים איזה קולות שמעות.

.2כל משתתף מקבל פתק עם של של צליל (כל שני משתתפים מקבל אותו פתק), בהשמעת הצליל בלבד על הזוגות למצוא את עצמם.