בימוי - מספרים פסלים


תרגיל מספרים פסלים.
יוצרים קבוצות לפי מספר שאומר המנחה ויוצרים פסל שיש לו חזית.

.1מטרה בחוג: מטרה חברתית משחרר תתי קבוצות לא רצוים. למשל מתיחות בין בנים לבנות.
יש לעמוד על החוקים למשל עבור פסל של קבוצות של 4אז קבוצה של 3לא יכולה להציג.

.2מטרה אומנותית: לעבוד על נושאים הקשורים במחזה העתיד: הבמאי עוצר מכוון בפריז ומעביר לאימפרוביזציה
על בסיס ספונטני שהבמאי נותן עפ מחזה, כלומר מתחילים לדבר.

קתרזיס- הזדהות מתוך תחושה אישית פנימית )ביוונית סם משלשל(.