שמש תאטרון


תרגיל המסביר מהו תאטרון.
התלמידים נשאלים אילו דברים יוצרים תאטרון.
המדריך רושם את הדברים הנאמרים בצורת שמש עם קרניים.

.1תפאורה.
.2תאורה.
.3תלבושות.
.4מסך.
.5איפור.
.6מסיכות.
.7שחקנים.
.8קהל.
.9מחזאי
.10במאי.
.11במה.
.12מוסיקה
) .13תאטרון בובות(.

לאחר מכן מוחקים את הדברים הלא נחוצים עד אשר נישארים רק קהל ושחקנים שני האלמנטים ההכרחיים לעשית
תאטרון.