הכרות אישית


עמידה במעגל.

לפי סדר כל אחד ניגש באופן אישי לכל אחד מהמשתתפים ואומר שלום קוראים לי... ונוגע בוא בצורה כולשהי. השני מחזיר תשובה ואומר קוראים לי..