מוסיקה וצבע 1


יצירתיות. דימיון. צליל, צבע.

.1משמיעים מנגינות המבטאות מצבי רוח שונים.
.2בשעה ששמעתם מנגינות אלא האם ראיתם צבעים שונים? מה הצבעים שראיתם.
.3הליכה לפי המנגינות.
.4הליכה לפי צבעים: שחור אדום לבן ...
.5הקשבה נוספת למנגינות נסו לצייר במיכחול דימיוני מהם צורות הקווים )ישרים, עגולים, זוויות(.
.6מצירים באמת לפי המנגינות.
.7מראים את הציורים ומספרים ע"פ סיפור, שיר..
.8אפשר מהציורים לחבר מוסיקה.