תמונות : פיתוח ההבעה הרגשית


.1. לוקחים תמונות של ציירים מפורסמים. יתכן גם תמונות מופשטות.
.2בצמדים, כל צמד ממציא כותרת לתמונה.
.3תמונות של דמויות: אילתור דו שיח בים הדמויות. מי האנשים המופיעים בדמויות מה דמותם, אופיים, היכם הם נימצאים, מה הקשר שבינהם.
.4יחידים: כל אחד בורח תמונה ומאלתר מונולוג של הדמות.
.5קבוצות: בהתאים למפר הדמויות המופיעות בתמונה מחלקים את הכיתה תקבומות. כולם עומדים לפי הצילום. הקבוצות פותחות בשיחה מאולתרת.