פגישות יהודים ערבים 5

פגישה 5כפר סבא

.1
כדור צמר, יושבים בעיגול, נותנים כדור ואומרים מה אני מרגיש,
אני חושבת על... שהם....

צריך להחזיר את החוט למי שנתן לך, לקשור את זה איפה שרוצים.

אפשר לדבר על הסיבוך הזה, איפה אנחנו מוצאים את זה בחיים שלנו.

שאלונים.

פולו תחושות.