פגישות יהודים ערבים - פגישה שלישית כפר-סבא

פגישה שלישית כפר-סבא


שמע לי פאדי.

חלוקה לקבוצות קטנות ) ,(4לדבר על חגים, מאכלים, מנהגים, )יום מנוחה, מה עושים ביום מנוחה, אבל חתונה,
חינה, אירוסין, ואיזה חג הכי אוהבים(.
בילויים.

שיר או קטע קצר, שקשור לשתי התרבויות. )היהודים ילמדו והערבים ילמדו את היהודים(.

זוגות עם צבעים.