ביף אומר על/ בהקשר וילי


ביף אומר על/ בהקשר  וילי

14
                                                                                                אולי הוא שוב ריסק את המכונית
15
                                                                                                הראייה שלו הולכת.

                                                                                                אולי הוא עיוור צבעים
16
                                                                                                )אומר להפי במיטה( למה אבא
                                                                                                צוחק ממני כל הזמן ?

                                                                                                מה שאני לא אגיד תכף הוא מקבל
                                                                                                פרצוף כזה, לועג. אני לא יכול
                                                                                                להתקרב אליו.

24
                                                                                                )לעצמו במיטה( האגואיסט
                                                                                                הטיפש
25
                                                                                                )מהחלום של וילי(: איפה
                                                                                                ההפתעה, אבא ?

                                                                                                אבא ספר לי מה קנית.

                                                                                                איך ידעת שרצינו שק כזה.

27
                                                                                                לאן אתה נוסע עכשיו אבא?
                                                                                                או-אה איך התגעגענו אליך!

27
                                                                                                איך שהייתי מת לנסוע אתך,
                                                                                                פעם אבא'לה.

28
                                                                                                ... במיוחד בשבילך אני הולך
                                                                                                לקרוע להם את ההגנה
47
                                                                                                )לוילי( כן המפקד. קדימה הפ!
50
                                                                                                מה לעאזאזל קורה איתו.
51
                                                                                                אף פעם לא שמעתי אותו מדבר ככה
                                                                                                בקול רם.
51
                                                                                                אני לא שונא אותו אימא.
53
                                                                                                )לאימו( הוא תמיד ניגב בך את
                                                                                                הריצפה, כמו בסמרטוט.
55
                                                                                                הוא זרק אותי מהבית,תזכרי את זה

                                                                                                הוא יודע שהוא זיוף, והוא לא
                                                                                                אוהב שיהיה מישהו שיודע את זה.
56

                                                                                                אני אגמור איתו על חצי מהמשכורת
                                                                                                שלי הוא יקבל את זה.
59
                                                                                                הם צוחקים מאבא כבר שנים.