מספרי סיפורים - גאולה אלמוג 1

הרצאת מבוא: ז'אנרים בספרות ילדים/ ד"ר גאולה אלמוג
)נערכה בתאריך .(25/11/97

ביבליוגרפיה:
ז'אנרים בספרות לילדים. מחברות גאולה אלמוג וד"ר מירי ברור.


ז'אנר: קונסיפציה, מטרה.

.1הסיפור ארתור/ כתבה אמנדה גרם/ תרגמה רותי זויברג.
הקריאה את הסיפור.

שאלה מהו המסר של הסיפור.

טוענת שיש לנו מסר מוכן ואתו אנחנו הולכים. אנחנו לא נותנים לעובדות לבלבל אותנו, )למרות שהסיפור הוא לא
המוסר השכל שאנו רגילים אליו(.

כלל :1דרך סיסטמתית למציאת המסר

א.
שואלים מיהו הגיבור.
הגיבור הוא זה שיש לו בעיה, והבעיה יוצרת את מטרה.
המטרה נועדה לפתור בעיה.
)במקרה הזה הגיבור הוא ארתור(.

ב.
מהי הבעיה שלו.
)הוא רוצה בית עם נעלי בית ישנות ללעיסה(.
ג.
מה נעשה כדי לפתור את הבעיה.
)במקרה של ארתור אז הלימודים, הניסיונות הכושלים ניסו לפתור את הבעיה.
כלומר ארתור מנסה לעזור לעצמו, מנסה לראות מה מצליח. מתברר שההצלחה לא היתה אף אחד מהניסיונות. ורק
סך כל הניסיונות והמאמצים לשיפור המצב יובילו להצלחה(.

ד.
מי הוא זה שפותר את הבעיה לבסוף.


ה.
המסר ניגזר מהפתרון ומהכישלונות.
המסר מנוסח תמיד ממונחים של עשה ואל תעשה.
)המסר הוא שמאמצים יכולים לעזור(.

הערות:
יש להבחין בן מסר לבין תיאור.
אם אין פתרון אין מסר.


בסיפור ארתור זוהי הפעם הראשונה בספרות הילדים שיש שינוי בקונסיפציה.


מישור הפעולה:
חנות של חיות מחמד. )בדרך כלל סיפורים הילדים באים מהטבע(.

אין זה שינוי ממעלה שנייה, זה לא עוד מאותו דבר, אלא זה שינוי אחר. כלומר כל המאמצים הובילו לשינוי גדול
אחד.
במישור הריאלי, החפץ לא עושה משהו שימכרו אותו, אלא המוכר מתאמץ. אבל כאן החפץ הוא שדואג שימכרו
אותו.
כלומר הסיפור הוא כמעט סיפור ריאלי, פרט לעובדה שהחפץ הוא זה אשר מתאמץ שימכרו אותו.
כלומר סיפור שרק קצת מוגזם לריאלייה.


.2הסיפור העורב והשועל/מתוך משלי איזופוס ולבונטיין.
הקריאה את הסיפור.

גיבור: שועל.
מטרה לאכול גבינה.
מסר: אם אתה רוצה להשיג משהו תתחנף ככל יכולתך.

זהו משל שמתאר את הדברים.

הילד צריך לראות בבירור העץ- שלד.
ואם הוא מעבד את הבעיה אז הוא מאבד את הקשר עם הסיפור.

.3דג הוא דג. כתב ליאו ליאוני.
)הסיפור מספר על דג שרצה לצאת מתוך המים ולראות את העולם מבחוץ(.

גם ארתור וגם דג הוא דג שניהם מדברים על שינוי, אבל שם יש סוף טוב ופה הסוף הוא עצוב.

הפואנטה של הסוף הטוב הוא אחד הכללים הבסיסים של סיפורי הילדים.

המסר בסיפור דג הוא דג הוא מסר של אל תעשה.

כלל :2מישור הפעולה.

המישור שבוא הגיבורים פועלים, באיזה סביבה הגיבורים פועלים.

הכלב ארתור
פועל בסביבה אנושית, המעשה לא חורג מעבר ליכולויות של כלב.

דג הוא דג
מישור הפעולה הוא הטבע.
יש חוקים אחרים בטבע, וחוקים אחרים בסביבה האנושית.
שני הגיבורים הם בעלי חיים, חיים במים )דג(, ודו חיים)הצפרדע שמצילה אותו(.
עם כל המגבלות שנובעות מכך.

דג הוא דג
גיבור: דג.
בעיה: לממש פנטזיה, ליראות דברים אחרים. רוצה משהו שמישהו סיפר לו עליו.
מטרה לא ברורה.
הוא רוצה משהו שלא ראה אותו עד היום.
)ככל שהבעיה יורדת לפרטים, כך הפתרון הוא יותר מדויק )למשל ארתור((.

דרך הפעולה:
עושה מעשה מבלי לבדוק. הולך לממש פנטזיה מבלי לדעת במה זה כרוך.

מסר: תחשוב לפי שאתה קופץ.
לפני מימוש הפנטזיות תבדוק מהם המגבלות שלך.


הרחבות
אחרי השלד חוזרים אחורה, ומסתבר שיש בסיפור הרחבה.

יש פעולות שמקדמות את העלילה, בזמן ובפעולה.
ויש דברים שאינם מקדמים את העלילה, והם מתרחבים לרוחב.

יש הרחבה גדולה בין הדג והצפרדע.
הדג לא יכול לראות שום דבר שקשור בניסיון החיים שלנו. כלומר אנחנו מוגבלים.
יכולים לראות בדמיוננו רק דברים שהם בתפיסות שלנו.

"אין אדם רואה אלא את הרהורי ליבו"
זוהי הכרזה שיוצאת מתוך תופעה. והתופעה הזאת עוזרת לנו להבין מדוע הדג ניכשל.

ככל שיש יותר הרחבות כך הספר הוא לגיל מבוגר יותר. וזאת מכיוון שההרחבות מסיחות את הדעת.