הרצון של ביף בעימות האחרוןצורך של וילי, שאביו יוותר על העמדות שלו

רצון שאבא שלו יקבל את האמת שלו כפי שהיא.
לפקוח לוילי את העיניים, ושיקבל אותו כמו שהוא.
רוצה שהוא יאהב אותו כמו שהוא.
פעולה, לפקוח לו את העיניים.

לפקוח לו את העיניים, ושיאהב אותו כמו שהוא.מיטלטל בין רחמיו על אביו, שהתנהגותו המוזרה מעוררת את חרדתו, לבין להיטותו העצומה לסתום את הגולל על עולם האשליות של משפחתו.


הוא מבין את מהות השקר שעליול התבססו חייו עד כה:מעולם לא היה סוכן מכירות של אוליבר, אלא נער שליח.

מתקומם נגד האמונה של וילי בפוטנציאל שטמון בו.
הוא מבין שמעולם לא נועד לגדולות, וכי ואינו מנהיג מבטן ומלידה וכי אינו שייך לסוג האנשים שאנשים מלווים לו סכומי כסף גדולים.

יש לו צורך להצמד ל"עובדות: כדי שיוכל להתחיל להתמודד עם חייו בדרך חדשה.

נהנה לעבוד בחוץ, במרחבים הפתוחים של חוות הבקר. הוא נהנה מהעבודה הגופנית, מן הפנאי והשלווה אחרי יום עמל מפרך.

יש בו קונפליקט בין נטיית לבו האמיתית לבין מה שמצופה ממנו לשאוף אליו.

אחרי אוליבר הוא קולט את הזיוף השולט בחייו.משפורץ בבכי ומנסה להיצמד לאביו, הוא מתנהג כילד קטן. אולם דווקא תגובתו הריגשית ממרקת את רגשות הזעם, העוינות והנקמנות,... שהתצטברו בו במשך השנים.

אחרי זה הוא זוכה לרגע של קירבה אמת בינו לבין ווילי, זוהי ההרגשה שהוא נאהב למרות הכל, וזוהי תחושה שמשחררת את ביף, באמת מתלותו בערכיו, ציפיותיו ובהערכתו של אביו.