מספרים סיפורים - גאולה כללי

גדולה חומר לעבודה

.1מיהו הגיבור? הגיבור זה שיש לו הבעיה, הבעיה יוצרת מטרה שתיפטור אותה

המסר נגזר מהפתרון ומהכשלנות
המסר צרי ךלהיות במונים של עשה ואל תעשה.