שיעור דרמה מספר 1


א.
.1ישיבה במיבנה של ח
.2רישום שמות.
.3הצגת כללי התנהגות בשעור דרמה.

ב.
משחק שמות:
קוראים לי... בגלל ש...
קוראים לו... בגלל ש... קוראים לי... בגלל ש...

ג.
.1חלוקה לקבוצות בנות 5תלמידים. כל קבוצה מקבלת בריסטול וטושים ציבעונים.
.2כל אחד רושם, באופן חופשי, מה הציפיות שלו משעור דרמה.
.3הקבוצה מכינה פרסומת, שיר בסגנון הקומדי סטור, ג'ינגל וכד' לשעור דרמה.