פגישה 2

פסיכודרמה פגישה / 2חנן שניר

(נערכה בתאריך 8.12.97

בדיקת דופק:

בסבב כל אחד עונה על השאלה איך אני מרגיש עכשיו

פרוססינג -)processes(עיבוד לגבי מה שהיה בשבוע שעבר.

* בהנחיית קבוצות כדאי לדעת שמי שמדבר, לעתים קרובות הוא גם מדבר בשם אנשים ששותקים.

גם אם עובדים על סיטואציה שאיננה אמיתית אז מסדרים את הבמה כמו בפסיכודרמה ויוצרים רגשות אמיתיים.

א.

.1מי שהביא מונולוג ורצה לעבוד עליו הסתדר בתוך איזה שהוא מעגל פנימי.

.2כל אחד סיפר בקצרה על המונולוג שלו.

.3כל אחד בחר את האדם שסיפר את המונולוג המעניין אותו. ההקפדה היתה שכל קבוצה תהיה בת 3-4משתתפים.

.4ישיבה הקבוצה במעגל בתוספת כיסא ריק.

ב.

.1בעל המונולוג מספר את המונולוג שלו למשתתפים.

.2אומר את המונולוג שלו לכיסא הריק.

.3חושב האם יש איזו שהיא סיטואציה מקבילה בחיים שלי.

.4שם דמות משמעותית על הכיסא מישהו שיש לו תחושה רגשית אליה שקשור לסיטואציה ב ( 3לא חייב דמות מהמונולוג או, יכול להיות מי שהוא מדבר אליה וכד' ).

.5המנחה שאל האם יש מישהו בקבוצה הקטנה שדומה למישהו הזה.

.6לדבר למשהו שבעל המונולוג שם על הכיסא והשאר משמשים כקהל.

* האחרים יכולים להיות כפילים.

.7לשים מישהו שמספרים לו על הסיטואציה שעבדנו עליו על הכיסא. (ואחד המשתתפים בקבוצה הקטנה משמש כדמות הזאתי).

חזרה לקבוצה הגדולה.

לידי אן בריצ'ארד השלישי

אחת המשתתפות הביאה את המונולוג הזה אחרי שהיא עבדה אתו בקבוצה הגדולה.

(מדבר על לוויה אחרי רצח).

* כל פרידה מעוררת פרדות קודמות.

ביקש להיזכר בחווית מוות או בחווית פרידה קודמת. המשתתפת נזכרה בחווית הפרידה מאימה.

קונקרטיזציה:

מה את לובשת כשאת בת תשע.

בחרה מבין המשתתפות את המטפלת שלה

איפה זה קורה, לבחור מקום מסוים (אפילו שהפגישה לא קרתה במציאות, לבחור איפה היתה רוצה שתיקרה).

איפה את עומדת

הולכת מאיפה לאיפה.

מה הכי חשוב בסצינה, מה אמרתי לה.

מה ניסיתי לכסות במה שאמרתי שלא נאמר.

הפורטגוניסט משחק גם את התפקידים האחרים.

להגיד בתור ילדה בת 9את מה שאני מרגישה כלפיה.

לא לעשות חשבון,

וישר היה מעבר למונולוג.

פגישת סיום של הפסיכודרמה פגישה בלתי אפשרית בין הילדה לאימא שנפטרה.

כדאי היה לעשות את הפגישה עם האימא שנפטרה שהפרוטגוניסט נימצא בכל הגילאים.

ישנם 5 שלבים של התאבלות אבדן

.1הכחשה

.2כעס (בשלב זה חשוב לתת ביטוי (למה עזבת אותי)

.3מיקוח (אם הייתי ילדה יותר טובה אימא לא היתה מתה).

.4דיכאון (הבנה שזהו העניין).

.5השלמה.