מספרי סיפורים - פיתוח קול 2

הגייה ודיקציה שעור שני
)שעור של רחל הוכמן שנערך בתאריך (9/12/97
תרגילי נשימה/ חימום

תרגיל 1
מצב ראשוני כפיפה. שאיפת האוויר )להכניס( פנימה שריקה הפוכה. )לא עולים למעלה(. התחושה המצופה היא
שהגב צריך להתרחב.

נשיפת האוויר בהגיית האות "ס" כשהלחיים נמצאות במצב חיריק )עש שניגמר האוויר(.
דגשים: ברכים לא נעולות
ראש לא מורם למעלה
לחץ האוויר אמור להיות שווה בעצמתו ללחץ האוויר בדיבור.

תרגיל 2
מתחילים בכפיפה, שאיפת אוויר בשריקה הפוכה תוך כדי עמידה.
נשיפה בהגיית האות "ס" ולרדת לאט לאט למטה.

תרגיל 3
שאיפת אוויר בשריקה הפוכה, תוך כדי עליה למעלה בתוספת כפות ידיים לצדדים למעלה. לשלב כפות ידיים
להפוך אותם לכיוון התקרה ולמתוח.
לפתוח את האצבעות ב"ס" להוריד את הידיים לצידי הגוף. ולהמשיך לרדת למטה שוב במצב של כפיפה.
נשארים למטה ועושים שריקה הפוכה מקוטעת ) אמורה להיות הרגשה של גב מתרחב(.

נשיפת אוויר ב "ס" לא עולים למעלה.

תרגיל 4
שאיפה )לקיחת אוויר( במקוטע נשיפת אוויר בתוך כדי עליה.
השרירים הטבעתיים תומכים תוך כדי הגית "ש".
דגשים: ה "ש" יותר חזק מה"ס".
הקול הוא כאילו צועקים או כועסים.

למעלה,
לשחרר: בקצה האוויר משחררים בבת אחת, עוזבים את השרירים הטבעתיים, ולוקחים אוויר באופן טבעי.
לעשות את התרגיל הזה שלוש פעמים.
כשעומדים נושפים את האוויר ב"ש" ובודקים איך השרירים הטבעתיים תומכים ב"ש". כשניגמר האוויר משחררים.

תרגיל 5
שרים יונתן הקטן ב"ס".
)יש להרגיש את הסרעפת(.

תרגיל 6
לעיסה גדולה עם פה סגור.

תרגיל 7
לעיסה עם פה פתוח.

תרגיל 8
לשון מנקה לאט לאט את השיניים ואחרי זה בולעים את הרוק. )כדאי לבלוע את הרוק גם שמרגישים את הקוץ(.

תרגיל 9
כף יד בצורת קונכייה. פה פתוח. ומכים על בית החזה בהוצאת הקול ,a:אחרי זה ,o
תרגיל 10
מזמזמים מם מם מם...ומקישים קלות על האף.
)נושמים עד שניגמר האוויר(.
אחרי זה מם, ומום.

)אפשר לעלות ולרדת בקול אפשר גם להתאמן עם יום, שניים..(.

תרגיל 11
לעיסה עם פה סגור והוצאת צליל.

תרגיל 12
מכווצים את השפתיים על שהן כמעט דבוקות זו לזו.
בלי צליל,
עם צליל,

הערה כללית
אפשר לחמם את הכול גם שלוש שעות לפני שמשתמשים בו, וזאת בתנאי שלא הולכים לישון בין חימום הקול לבין
השימוש בו.