מספרי סיפורים - 4

מפגש 4
)נערך בתאריך .(16/12/97

.1
שיחה קצרה של שיתופים.

אופירה העלתה את הרעיון לספר סיפורי דובים. ועלה הרעיון בקבוצה לספר סיפורי בכי.

* מספר יכול לתת רק מה שיש לו באותו רגע.
* כדאי שכל אחד יבנה לעצמו עבודה על בסיס יומי/ שבועי. מכיוון העבודה שעושים בבקורס אילו הם רק
טעימות.