יצירת קשר 1


התרגיל נימשך כעשר דקות.

מתחלקים לשני קבוצות.

קבוצה אחת מתבקשת להתעלם מהקבוצה השניה.

הקבוצה השניה מתבקשת לתור אחרי מישהו או שנים וליצור איתו קשר.

בדיון: כמה אנרגיה אתה משקיע.