מפגשים 1


כל משתתף מקבל את אחת הפתקאות הבאות:

פגישה נירגזת.

פגישה ראשונה.

פגישה אחרונה.

פגישת מחזור.

פגישה עיוורת.

פגישה מיקרית.

פגישה עיסקית.

פגישה יזומה.

פגישה חשדנית.

פגישה אדישה.

פגישה היסטרית.

פגישה עצבנית.

על כל פתק רשום מספר.

המנחה מכריז על שני מספרים שונים.

המשתתפים מגיעים וכל אחד צריך לשחק לפי סוג הפגישה הרשום בפתק שלו.

על הקהל ועל השחקנים לזהות את סוגי הפגישות השונות.