העין הפנימית פיתוח הדמיון.


.1כמו בתרגיל האוזן הפנימית, מדינים משהו, ומשלימים לו את הפרטים" הנה שורש מה אתם רואשים (שורש, עץ ענף).

.2מה רואים בעין הפנימית, למה זה דומה (ליצן, מפלצת, אריה).

.3מראים צמח ועכשיו תדמינו איך שהוא ניראה לאור הירח...

.4ספרו את סיפור גידולו מאז היה גרעין קטן בתוך האדמה.

ואפשר להוסיף לסיפור קול תיפוך או מנגינה מתאימה.

.5חלוקה לזוגות. א ישחק את השורש של הצמח וב ישחק את העלה או הגבעול. להמציא שיחה בין השורש לפרח (ביחד כל הכיתה).