מספרי סיפורים - הכנה למפגש 4

הכנה למפגש רביעי

הפתיחה: על מישהי, סיפור אישי, על חוויות טרום זכרון.
פעילות .1לומדים עליה עודה תינוקת.
מחשבה :2הוה.
מחשבה : 3הווה,
מחשבה : 4מחשבות לעתיד.
הירהורף סיכום.