בימוי - שפה אבסדרטקטית משמעותית.

שפה אבסדרטקטית משמעותית.

.1שיחרור:
ישיבה זקופה תוך החזקת אצבעות רגלים, נשימה טבעית מבוקרת, הערכת שהות האוויר והוצאת אוויר מבוקרת
)לקיחת מאט אוויר ולהיות מסוגל לדבר הרבה(.

.2התפרקות:
שכיבה דחיפת הגוף בעזרת הידים ראש מוטה לאחור במשקלו הטבעי, לסת רפויה, פה פעור עד לגבול לא נעים
וירידה לשכיבה על הגב.
תרגיל נשימה: דחיסת אוויר לתוך: בטן גב לחץ ידים לריצפה.
קיפול ברכים למעלה, כפות רגלים צמודות לישבן לא במאמץ המשך תרגיל נשימה.
הרמת הרגלים לאוויר, מתיחה גוף ושחרור )כפות רגלים ישרות תוך כדי החזקת הרגלים(, לא להתאמץ.

.3התרוממות:
מציאת הצד הנוח שלי, להסתובב על הבטן

.4מראה שלי: ניתן לעשות זאת בעזרת צל או מראה. תנועות שאני עושה לעצמי ורואה מה פירוש התנועה לעצמי.

.5מראה בצמדים:
א. לימוד השני בתנועה, קצב, הבעה.
ב. החלפת תפקידים דגש נוסף על תזוזה מהמקום.
ג. מתחלפים מספר פעמים )רק בהוראת המנחה(.
ד. לימוד צעד משותף.
**ה. חילופי זוגות לימוד והקנית צעד. )כך יוצא שכל אחד רוכש 2תנועות נוספות(.
ו. הוספת תנועה משותפת.
ז. דו שיח בשפה: השתמשות בתנועה פנים אל פנים ועונה בן הזוג במה שיודע.
לומדים להכיר את השפה של השני.
ח. התבוננות על שפת הזולת )עדין פנים אל פנים(
ט. דו שיח באימפרוביזציה ללא תאום.
י. התחלקות עם כולם וכל אחד לומד את תנועות האחרים )תרגיל המעגל( מותר להשתעשע.
יא. עבודה במקביל תוך כדי הליכה או תנועה - דו שיח. מתבונן, קורה לי משהו ואני משתנה עם התנועה שלי
בהתאם. )ובעצם האינטונציה השתנתה(.