לינדה אומרת על הקשר של ביף ושל וילי50
                                    מישכנת אותה )את השרשרת(
                                    בשביל לשלם על קורס הרדיו של
                                    ביף.
51
                                                                                                )לביף( כשאתה בא הביתה זה הכי
                                                                                                גרוע.

                                                                                                כשאתה כותב שאתה עומד לבוא, הוא
                                                                                                כולו חיוכים, ומדבר על העתיד ו
                                                                                                הוא פשוט נהדר. ואז כל יום
                                                                                                שמתקרב הוא נעשה יותר עצבני.
                                                                                                ואז כשאתה כבר כאן, הוא מתווכח
                                                                                                כאילו יש לו משהו נגדך.

                                                                                                שאתה ניכנס הביתה אתם כבר רבים.
55
                                                                                                כל החיים הוא עבד רק בשבילכם.

58
                                                                                                הוא שם את כל החיים שלו בידיים
                                                                                                שלכם ואתם הפניתם לו את הגב!

                                                                                                ביף, החיים שלו - בידיים שלך!