אימפרוביזציה לפי אותיות.


.1שני משתתפים יושבים על כיסאות זה מול זה.

.2הראשון חייב להתחיל את המשפט שלו מהאות א, השני מחזיר לו משפט באות ב

וכך הלאה.

הערות:

יש לתת את הזמן למשתתפים להגיב.

המנחה יכול לתת את האותיות.