התיחסות עצמית 1 / פרידה.


.1כל משתתף מקבל בריסטול קטן.

.2כל משתתפ חושב על 3תכונות דומיננטיות שנמצאות בו.

.3כל משתתף רושם את האות הראשונה של תכונה על הבריסטול.

.4הקבוצה מנחשת מהן התכונות של המשתתף.