תרגיל החבל/ פרידה

מתאים גם לתחילת שנה.

מתאים לכל הגלאים וגם לקשישים.

תרגיל פרידה. שעור לפני אחרון.

(נימצא במחברת 30.5הכשרה של מגי).

חומרים: חבל נעים למגע.

תאור התרגיל:

.1ישיבה במעגל סגור רחב.

.2המתחיל לוקח את קצה החבל נותן אותו למשמרת ליושב מימינו. והולך לאחד המשתתפים, לפי בחירתו.

.3הוא אומר לו : קיבלתי ממך השנה (חיזוק חיובי).

הערה: (הפתיח חייב להשאר אותו פתיח וחייב להאמר בגוף ראשון).

הערה: אסור לתת פעמים למשתתף פעמים. התרגיל מסתיים אחרי שכולם נותנים וכולם מקבלים.

הערה: מנחה לא משתתף.

שיחה: משמעות הקשר, כל חוליה חשובה.

סיום: מניחים את החבל ומפרקים אותו אחרי השיעור.

ואריציה:

אפשר להכין קשרים בחבל. אשר בהם שזורים משימות ומי שמגיע אליו משימה מבצע את המשימה.