דמות 8: אימפרוביזציה תרגיל הפכים.


משתתף יוצא החוצה.

בוחרים שתי דמויות לדוגמא כומר/ זונה, שוטר/ עצור, זונה / שוטר.

משתתף אחר מתחיל לשחק את אחת הדמויות שנקבעו ומתייחס במישחקו למשתתף שיצא.

על המשתתף שיצא לגלות מיהו, ולהמשיך במשחק.