שיעור בימוי 4


הלנה ביקשה לענות על השאלות הבאות.

.1
כתוב בשלוש שורות או פחות את סיפור העלילה שבנית. כאשר הסיפור יצא ברור, והקונפליקט יוצא ברור.
כתבתי:
שני חברים אופנוענים נפגשים ועורכים טקס מיסטי ובאים בטענה לאלוהים שלקחת את חברם.

.2
בדוק האם מה שעשית משקף את מה שרצית לעשות.

.3
האם לסיפור יש הגיון מלא ?

על אחד הקריא בסבב את מה שכתב.


הרצאה
ההרצאה מתחילה להיות קיימת רק מתי שיש לה קהל.

חייבת להיות מערכת יחסים כלשהי על הבמה )אהבה, שינאה, אלימות, וכד'...(

חשוב להכין את ההצגה כך שתיצור קשר עם קהל היעד.
צריך שיתוף פעולה עם הקהל.
יש למצוא את הקודים שיאפשרו ליצור השיתוף או האי שיתוף עם הקהל.
חשוב שהקהל יגיב להצגה. הקהל יכול להתנגד להצגה, לאהוב אותה וכד'.. אבל חשוב שיהיה דיאלוג כלשהו עם קהל.


כדי לרכוש את הקהל, כדאי לבחור באמצעים  שידברו אל הקהל.
יש לדאוג שכל הזמן יהיה מעניין על הבמה. שהקהל לא ישתעמם.
אסור שהשחקן על הבמה ירגיש את הקור מהקהל, מכיוון שאם זה כך אז אין הצגה.

אם יוצאים בקודים זרים לקהל אז הקהל לא יבוא לראות את ההצגה.


.4
יש לקחת את הסיפור שכתבנו, אותו המצב בדיוק.
לשים אותו במקום אחר, אם דמויות אחרות לגמרי )באופן קיצוני(. ולהציג אותו.
כלומר המקום והדמויות משתנות. והמצב משתנה באופן יחסי אליהם.


מי שהספיק להכין, אז הציג.
ניתן כשעורי בית לשבוע הבא.