תעודת זהות של דמות.


.1גיל:

.2עיסוק:

.3תחביב:

.4מצב משפחתי:

.5תאור העבר:

.6אמירה אישית:

.7סוד:

.8קונפליקט עכשוי:

.9מונולוג 6-8שורות:

.10שם: