ניתוח סצנה שיטת לבן

יורם פאלק, מפגש מספר 1 נערך ב 5.1.98


יורם פאלק, מפגש מספר 1

חלק ראשון
קראנו את סיפור אברהם, הגר, שרה. שבספר בראשית, פרק כא פסוקים .9-21

איך מביאים את הסיפור הזה לבמה ?

מהו סיפור העלילה ?
על מה הסצינה?
על מה המחזה ?
לתת שם אישי )סובייקטיבי( ?
מיהן הדמויות ?
מי הפרוטגוניס ומי האנטגוניס ?
מהן מערכות היחסים ?
איך אתה היית מביים אותם ?
איזה הנחיות היית נותן להם ?


- יש לספר את הסיפור לשחקנים באופן מרתק.

הנחיות לשחקנית המשחקת את שרה
רק עכשיו ילדת )תחושה פיזית ונפשית(.
ישנם חששות גדולים, רצון להגן על הילד.

מי אני של שרה:
מה האישה רוצה בחיים: לשלוט, לשמור על הירושה
מה האישה רוצה בסצינה ?/ במחזה ?
)היא רוצה למשל להיפתר מהמתחרים לבנה )ישמאל והגר((.

יש למצוא מישהי מהמציאות של ימינו: אופירה נבון, סימון סיניורה
את מי הייתי מלהק לתפקיד ?
יש לבדוק כל הזמן )והבמאי צריך להחליט( מהו הטריגר לשחקנים
לשאול כמו מה זה היום.

שרה רוצה לגרש את ישמאל עכשיו,
מה המכשול של שרה ?


גירוש
חייב להיות קונפליקט

מה נקודת מבטו אל אברהם ?
אברהם: אינסטינקט של אבא זהו הרי בנו.
רוצה לשמור על שלמו המשפחה.
שרה דורשת לגרש את ישמאל עכשיו.


* יש להגיד את הטקסט במילים של חיי יום יום.

דמות אברהם
איש סגור, דמות טרגית.
יכולת תקשור, נאה, אינטליגנטי, איש עקרונות, צנוע.

אפשרויות לדמויות ידועות: רבין, אנטוני הופקינס, מסקין.

סצינה ) 2מפסוק (14
אברהם לוקח אחריות
עושה דברים כנגד רצונו- זהו למעשה המכשול.


)מי אני קשור למבנה אישיות.(
הגר
צעירה משרה, כנועה,
מטרותיה: לגונן על הילד, לשרוד,
יש לקחת את הטקס פנימה: צמא, רעב, תשישות.

הרגע במדבר חישל אותה, יש לה רצון לנקמה.
זוהי תחושת השפלה ועלבון )תכונות אילו מאוד מפעילות שחקנים(.

הגר עוברת תהליך של התבגרות במדבר, של להיות אימא. )זוהי הפעם הראשונה שהיא צריכה להתמודד עם
החיים(.

לסיכום:
יש לספר את סיפור הסצינה בצורה תמציתית ומרתקת.
יש לתת שם לסצינה ) למשל שתי נשים, קנאת אישה וכד'(.