רעיונות לשיעורים נוספים

רעיונות לשעורים בכתיבה.

להביא רעשים שאני אקליט אותם.
והילדים ינסו לזהות מהם הרחשים, ולבנות מהם סיפור.

שהילדים יראינו את ההורים שלהם על סיפור שקרה להם, משהו מעניין, ויביאו אותו לכיתה.

להביא עצמים שונים לכיתה, מעין חנות מוצרים ושהילדים יספרו את הסיפור שלהם איך הם הגיעו לפה.