גשר בין גן העדן לגהינום - קבלנים

היושבים למעלה, בגן העדן, ולהבדיל, בגהינום, החליטו לבנות גשר ביניהם.
אמרו: "מה שהיה למטה, על הארץ,... היה. עכשיו בואו נבנה גשר בינינו.

הסכימו.
החליטו שכל אחד יבנה חצי גשר כך שהם יפגשו באמצע.

אחרי מספר שבועות סיימו יושבי הגהינום לבנות את הגשר וראו שיושבי גן העדן לא יצקו אפילו מעט בטון מהצד שלהם.

באו אליהם, אמרו.. אתם הבטחתם לבנות חצי גשר, אתם לא עומדים בהבטחה שלכם

התנצלו יושבי גן העדן ואמרו: אתם צודקים.. נכון.
פשוט לא הצלחנו למצוא שום קבלן בגן העדן שיכול היה לעזור לנו לבנות. כל הקבלנים נמצאים אצליכם.

:)