תרגיל אחרי חופש 1, שיעור דרמה,

המנחה שואל את המשתתפים איך נהנו בחופש.
תשובות המשתתפים ניתנות בסבב:

  1. כל משתתף  מוחא כף לפי התחושה שלו, (חלק/ חזק..)
  2. מחיאת כף ושימוש בקול
  3. מחיאת כף, שימוש בקול, ושימוש בתנועה
  4. מצייר ציור צבעוני
לבסוף, אפשר לנחש איך כל משתתף נהנה בחופש