מעגל אנרגיה 1, שיעור דרמה,

חימום, קואורדינציה, תאום
א.
משתתף אחד או המנחה מתחיל תנועה סיבובית, לפי הסדר כולם מחקים אותו
כשהסיבוב שלו מופנה לצד ימין אז המשתתפים מימינו מתחילים ופעם שהסיבוב שלו מופנה לצד שמאל המשתתפם משמאל  מתחילים עד שזה חוזר אליו ואז או שהוא ממשיך ומעביר את האנרגיה או שהוא מנה אותה או שהמנחה מעביר את יצירה התנועה החדה למשתתף אחר.

הערה: אפשרית כל תנועה כול ישיבה, אבל חייבת להיות תנועה סיבובית.
אפשר לראות למי יש בעית קואורדינציה ולטפל בזה.

ב.
חלוקה לזוגות ושיחה תנועתית בין הזוגות.
עמידה בשתי שורות כל אחד מסתכל על הראשון בשורה.
שני הראשונים בשתי השורות יוצרים ביניהם ריקוד תנועתי - וכולם מחקים אותם
לשם הנוחות כדי לצייר קו הפרדה דימיוני שיצוץ בין השורות.