כיסאות 1, שיעור דרמה, תרגיל אלימות מרשים ביותר

לימוד על הידברות.
התייחסות לאלימות.


 1. מתחלקים לשתי קבוצות וכל קבוצה בוחרת לה מנהיג. או שהמנחה בוחר את המנהיגים)
 2. המנהיגים מגיעים למנחה
 3. כל קבוצה מקבלת כרטיס שכתוב בו:
  • לקבוצה הראשונה כתוב : עליכם לסדר את הכיסאות במעגל
  • לקבוצה השניה כתוב : עליכם לסדר את הכיסאות בתור
  • רק למנהיג  מותר לשאת ולתת עם המנהיג השני
  • יש לשמור על שלמות הרכוש והשקט
  • אין לדבר עם אף אחד מהקבוצה השנייה
  • סעיף פיקטיבי: למילוי המשימה יש בידכם 5 דקות
לא מומלץ לערוך תרגיל זה בכסאות סטודנט
יש להגדיר בדיוק איזה כיסאות משתתפים במשחק


  4 דיון.