יצירת קשר 1, שיעור דרמה

התרגיל נמשך כ 10 דקות
מתחלקים לשתי קבוצות

קבוצות אחת מתבקשת להתעלם מקבוצה השניה
הקבוצה השניה מתבקשת לתור אחרי מישהו/י או שנים וליצור איתו קשר
בדיון: כמה אנרגיה את/ה משקיע/ה.