סיכום סדנת פסיכודרמה

שנת 95 קורס פסיכודרמה עם עופר - חלק מקורס בימוי.

תרגילים נבחרים (לא לפי סדר)

  1. תרגיל חיפוש צבע
  2. חלוקה לזוגות ותרגיל עיוור וראה
  3. אלכסון תחושות מינימום ומקסימום 
  4. בזוגות כל אחד מפסל את בן זוגו בתחושה שלו, נותן לו משפט, מציגים כל פסל בפני הקבוצה ונותנים לו חיים בשיתוף של חברי הקבוצה
  5. תמונה משפחתית במא אחד בעזר חילוף תפקידים - תגובה הפסל
  6. מעגל מסג'ים
  7. הליכה בעיניים עצומות ובכל מגע להידבר
  8. חלוקה לשתי קבוצות מתחברים בצידי הגוף והליכה משותפת בקו ישר
  9. חלוקה לרביעיות או שלושת, אחד כותב מכתב ולמי שרוצה ואחרים עונים לו
  10. תרגיל מכונה