עץ 2 - שיעור דרמה/ שיעור בימוי

1. בוחרים במאי שיביים את העץ.

2. בונים עץ שיוצר משמעות מסוימת: למשל הבמאי מורה לאחד המשתתפים להיות שורשים, המשתתף אומר אני שורשים וכך הלאה...

3. כל אחד חושב על התפקיד שאותו הוא משחק ורושם:
  1. מה הם הדברים הטובים? למשל להיות שורש
  2. מה הם הדברים הרעים
  3. מה הם הדברים האישיים
  4. כל אחד חושב על משפט מפתח
4. הבמאי מאשר לשחקנים כן, לא, לא כ"כ

5. הצגה