דמות 16 - שעור הבקבוקים - דמות, שיעור דרמה

דמות, חלל, דרמה.

המנחה מניח בקבוקים על השולחן

א.
כל אחד בוחר בקבוק לפי רצונו
מתחילים להלך כמו הדמות בהוראות המנחה (הליכה מהירה, כבדה, הדמות ממהרת לבנק, הולכת לבית הספר...)
כל אחד רושם מונולוג בגוף ראשון שאומר הדמות הבקבוק).
מפגישים בין שתי הדמויות.
המנחה נותן סיטואציה והשחקנים מתנהגים לפי הדמות,
יש לנחש באיזה בקבוק בחר כל משתתף

ב.
המנחה בוחר שלושה בקבוקים או יותר.
הוא מעמדים אותם בצורה מסוימת המשתתפים מעתיקים את המיקום של הבקבוקים.
אחר כך משנה את מיקומם המשתתפים מעתיקים את המיקום של הבקבוקים.
ושוב המנחה משנה את מיקומם והמשתתפים מעתיקים את המיקום של הבקבוקים.
על המשתתפים לכתוב ולהציג את הסיפור שראו (דמויות, קונפליקטים, התחלה, אמצע וסוף וכד')
הסבר על מבנה של במה
ג. דרמה
כל אחד מסדר את הבקבוקים וקובע את מקומו על ידי בקבוק ביחס לבקבוקים האחרים (ביחס לקבוצה).