עבד קונה מוכר 3 - שיעור דרמה


תפקידים
מתחלקים לקבוצות של שלושה
מתחלקים ל "א", "ב",ו"ג"

כל אחד מהשלושה חייב לעבור את שלושת התפקידים
שיעור דרמה
המוכר מנסה למכור למוכר עבד בעוד על הקונה להקשות על המוכר.

דיון: מה היה הכי קל לשחק, מה הכי קשה, וכד'.