כדור 3, תרגיל דרמה, תרגיל חימום

תרגיל חימום
עמידה במעגל

מעבירי כדור דמיוני בין המשתתפים
הכדור הוא בעל גדלים שונים ונפחים שונים
עם זריקת הכדור אומרים:
אני זורק כדור ______ (למשל כדור  טניס)