שיר בקבוצה 1, תרגיל חימם, שיעור דרמה

חימום

ישיבה במעגל צפוף, אחד עומד באמצע
שרים שיר עם מקצב וכולם קמים ביחד ויושבים על הכסא ליד (מימין או משאל)
מי שעומד באמצע צרי לתפוס את אחד ממקומות הישיבה.