הצגת מושג

תרגיל חימום
תרגיל של קשב ומגע

הקבצה מתחלקת לשני חלקים. 8-10 משתתפים בכל חלק
המנחה מכריז על מושג וסופר עד 5
בסיום הספירה על הקבוצה להסתדר על פי המושג
דוגמא למושגים: שמש, נחש, אינתיפאדה
משך התרגיל 5-6 מושגים