הצגת חפצים, תרגיל דרמה, חימום

תרגיל חימום.
הקבוצה מתחלקת לשניים

חלק מהבוצה יושב וחלק מבצע את המשימה (לאחר מכן מתחלפים)
המנחה אומר שם של חפץ, למשל כסא, מכונת כביסה, וקבוצה אחת צריכה להציג את החפץ
לאחר מכן הקבוצה השניה צריכה להפעיל, להשתמש, בחפצים שהוצגו.